Nápověda

na webu Aukce Lanškroun

JAK SE REGISTROVAT

Chcete - li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál aukce.meulanskroun.cz, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte e-mailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu aukce.meulanskroun.cz
 3. Na váš e-mail bude následně doručeno Potvrzení e-mailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

 

JAK SPLNIT PODMÍNKY ÚČASTI V AUKCI

Pro účast v konkrétní aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále aukce.meulanskroun.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do aukce
 3. Doložit Městu Lanškroun, pořádajícímu konkrétní aukci svoji totožnost
 4. Složit na účet Města Lanškroun uvedený u aukce, jistotu/kauci v termínu, uvedeném na detailu aukce

 

JAK PROKÁZAT TOTOŽNOST PRO KONKRÉTNÍ AUKCI

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla Města Lanškroun
 • nebo osobně ověřenými doklady do podatelny Městského úřadu Lanškroun, nám. J.M.marků12, Lanškroun
 • nebo ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • nebo ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou Městu Lanškroun.

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v podmínkách ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu aukce.mulanskroun.cz.

 

JAK SLOŽIT JISTOTU/KAUCI

 • Složení jistoty/kauce je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení jistoty/kauce dovoleno až po prokázání totožnosti zájemce. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  aukci najdete u detailu této aukce.
 • Výše jistoty/kauce, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete na detailu této aukce.  
 • V případě, že podmínky aukce obsahují přesné informace o způsobu a podmínkách složení jistoty/kauce (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě Město Lanškroun poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení jistoty/kauce
 • Upozorňujeme, že jistota/kauce musí být složena v hotovosti v pokladně Města Lanškroun, nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem aukce.

Složení jistoty/kauce v hotovosti lze provést v pokladně Města Lanškroun poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že jistota/kauce bude převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení jistoty/kauce v hotovosti a bude nutné uhradit jistotu/kauci prostřednictvím bankovního převodu.  

Kauci/jistotu můžete uhradit převodem na účet Města Lanškroun. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny Městem Lanškroun e-mailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v podmínkách aukce. 

 

KDY ZAČNE AUKCE

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v podmínkách aukce a zobrazen u detailu aukce na portálu aukce.mulanskroun.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

 

JAK PŘIHAZOVAT

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí Městu Lanškroun potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce/dražby

Seznam příhozů aktuální cena  a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno podmínkami aukce a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle podmínek aukce a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou zájemci v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Zájemci s předkupním právem nebo zájemci u aukce, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného zájemce.